Uw aannemer voor iedere bouwopdracht

Wij maken het verschil door als aannemer kritisch door te vragen over behoeften en functionele eisen bij het vertrekpunt van het ontwerp. Uiteraard houden wij nadrukkelijk rekening met de daarbij horende gevolgen voor de realisatie. Wij zijn altijd op zoek op naar slimme alternatieven om de juiste keuzes te maken.

KostenefficiËnt bouwen

Vaak is het mogelijk om meer te besparen door bewust hogere kosten te maken. Om sneller op te leveren zodat productiestilstand beperkt kan worden. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om een bepaald object eerder te verhuren. Op termijn levert dit meer op dan het aanvankelijk gekost heeft.

 

Daarnaast speelt materiaalkeuze een grote rol. Wij beschikken over de juiste expertise om u te adviseren over kostenefficiënte oplossingen waarbij met name rekening wordt gehouden met de kosten van het onderhoud van het te bouwen object op termijn. Een verstandige keuze voor de toekomst.

 

neem contact op

inventief plannen

Wij maken gebruik van inventieve oplossingen om de planning op een zo goed mogelijk wijze te laten verlopen. Dit betekent dat wij de belangrijkste factor binnen ons bedrijf, onze ervaren vakkrachten, op een flexibele wijze in kunnen zetten bij de verschillende projecten.

 

Door op de juiste manier om kunnen gaan met onvoorziene situaties, weten wij ieder project binnen de gestelde termijnen op te leveren. Dit betekent dat wij snel om kunnen schakelen zodat levertijden niet in gedrang komen en afspraken nagekomen worden.

 

lees verder

Vindingrijk in logistiek

Veel van onze nieuwbouwprojecten worden uitgevoerd in dichtbebouwde zones zoals centra van binnensteden. Hierbij vormt de veelal beperkte ruimte een uitdaging. Wij maken gebruik van slimme oplossingen om een bouwplaats zo in te richten, dat deze zo min mogelijk ruimte vergt.

 

Daarnaast maken we gebruik van toeleveranciers die hun materialen op een zeer flexibele wijze kunnen leveren waardoor ze minimale opslagruimte vergen. Daarnaast zorgen we voor de juiste afvoer van herbruikbare materialen zodat het milieu zo min mogelijk wordt belast.

 

meer informatie

Werken aan verminderde milieubelasting door meer duurzaamheid

Naast bestaande maatregelen kunnen wij u informeren over nieuwe oplossingen op het gebied van duurzaamheid. Samen met opdrachtgevers en partners bouwen wij aan hetzelfde doel: het verduurzamen van onze samenleving. Wij hebben veel ervaring opgedaan met nieuwe alternatieve bouwmethodes. Deze kennis willen wij graag delen met gemeenten, woningcorporaties, ondernemers, ontwerpers en andere betrokkenen. Samen werken aan nieuwe projecten waarin nieuwe duurzame materialen en technieken meegenomen worden. Want alleen samen kunnen we zinvolle stappen maken richting een klimaatneutrale samenleving.