Actuele items binnen renova europe bv

De bouwsector heeft de laatste jaren een groot aantal ontwikkelingen door gemaakt. Verder heeft de bouwsector te maken met een groeiend aantal wetten en regels. Hieronder vindt u de laatste actuele items die van toepassing zijn binnen ons bedrijf.

Verbouwen eigen kantoor

Door groei binnen ons bedrijf en door beschikbaarheid van nieuwe materialen en technieken is er besloten om het kantoor van ons bedrijf in Hengelo te verbouwen.

 

De verbouwing is inmiddels gestart en wij hopen zo spoedig mogelijk in onze nieuwe werkomgeving aan de slag te kunnen.

 

Bouwsector en Covid-19

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld om ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen en de medewerkers veilig kunnen werken. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. 

stikstofproblematiek

Voor kleinschalige bouwprojecten, projecten die alleen tijdelijk stikstof uitstoten of verder weg liggen van een Natura-2000 gebied, mogen overheden weer toestemming gaan geven.

 

Voorwaarde is dat uit een ecologische beoordeling blijkt dat de emissies geen Natura-2000 gebied aantasten.