internationale aanneming van bouwprojecten

Renova Europe BV streeft naar het realiseren van kwalitatief hoogwaardige leef- en werkomgevingen met aandacht voor het milieu en de leefomgeving.  Door het continu ontwikkelen en uitbreiden van kennis in methodes en materialen dragen wij bij aan het duurzaam bouwen van de toekomst.

Missie

Wij bouwen onze kennis en ervaring voortdurend uit om ook in de toekomst met vakmanschap een optimale bijdrage te leveren aan het waarmaken van de ambities van onze opdrachtgevers. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke invloed en ziet maatschappelijke verantwoordelijkheid als vanzelfsprekend. Dit kenmerkt zich in onze innovatieve en integere stijl van ondernemen en uit zich in duurzame verantwoordelijkheid in materialen en bedrijfsprocessen.

visie

Er is een toenemende behoefte aan duurzame en kwalitatieve oplossingen en voorzieningen op het gebied van wonen, werken, leefbaarheid en mobiliteit. Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan optimale oplossingen. Wij streven naar goed afgestemde afspraken en een solide uitvoering van de verschillende bouwprojecten die wij realiseren. Een keten van ontwerp, planning, logistiek en uitvoering maakt ons de partner op het gebied van aanneming.